Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Aktualności

28 listopada 2017 r.

Oświadczenie

Poniższe oświadczenie opublikowane zostało zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 kwietnia 2016 r.

Oświadczenie

„Związek Producentów Audio Video przeprasza Związek Artystów Wykonawców STOART za użyte w komunikacie z 19.10.2015 r., zamieszczonym przez ZPAV na swojej stronie internetowej, sformułowania zawierające nieprawdziwy zarzut, że STOART posługując się świadomie korespondencją pochodzącą z przestępstwa podejmował próby wpłynięcia na niezawisłość podejmowania decyzji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w postępowaniu administracyjnym o wskazanie inkasenta wynagrodzeń jak również za postawienie nieprawdziwego zarzutu, że STOART był powiązany biznesowo-towarzysko z bliżej nieokreśloną osobą, która złożyła fałszywy donos na ZPAV do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także niezgodne z prawdą stwierdzenie, że STOART dopuszczał się licznych niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami działań wobec użytkowników. Opisane działania ZPAV zawierające negatywne i nieprawdziwe stwierdzenia naruszyły dobre imię STOART narażając go na utratę dobrego imienia i zaufania niezbędnego do prowadzenia statutowej działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami artystów-wykonawców”.

Fryderyk 2017 - ZPAV
ZPAV Muzz-on - tylko legalna muzyka