Tu jesteś:
Licencje i opłaty / Komu należy płacić tantiemy za muzykę

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Licencje i opłaty - Komu należy płacić tantiemy za muzykę

Wykorzystując muzykę w prowadzonym biznesie, zarówno w przypadku odtwarzania, nadawania jak i reemitowania nagrań muzycznych, jest się zobowiązanym na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do uiszczania należnego wynagrodzenia, tzw. tantiem, na rzecz wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) chroniących prawa autorów, producentów i artystów wykonawców.

Na terenie Polski właściciele praw do muzyki reprezentowani są przez cztery oddzielne organizacje zbiorowego zarządzania, co w praktyce wiąże się z koniecznością zawarcia odrębnych umów zezwalających na korzystanie z muzyki w prowadzonym biznesie z każdą z organizacji osobno:


Do podpisania umów z OZZ zobowiązane są firmy, które odtwarzają muzykę za pomocą odbiorników radiowych i/lub telewizyjnych, albo z legalnie wprowadzonych do obrotu nośników, takich jak płyta CD czy pliki mp3.

Firmy np. hotele, które korzystają również z odbiorników telewizyjnych, emitując materiał inny niż muzyczny, np. filmy/TV, powinny mieć dodatkowo podpisane umowy z organizacjami reprezentującymi twórców filmowych i telewizyjnych, tj. z:


Korzystanie z odbiornika radiowego lub telewizyjnego wiąże się również z koniecznością opłacania abonamentu RTV. Jednocześnie przypominamy, iż abonament RTV nie jest opłatą na rzecz właścicieli praw muzycznych i nie zwalnia z obowiązku uiszczania należnych opłat dla OZZ.

Value gap
Fryderyk Festiwal 2022