Tu jesteś:
Licencje i opłaty / Kopiowanie

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Licencje i opłaty - Kopiowanie

ZPAV co do zasady nie udziela licencji na kopiowanie nagrań w celach wydawniczych. W tym zakresie stosowne umowy zawierane są jedynie bezpośrednio przez poszczególnych producentów. W zakresie kopiowania ZPAV zawiera z użytkownikami jedynie umowy obejmujące kopiowanie nagrań przez DJ-ów oraz umowy na kopiowanie w formacie cyfrowym fonogramów i wideogramów muzycznych z legalnie wprowadzonych do obrotu egzemplarzy (płyt CD czy zakupionych MP3) na nośnik cyfrowy wyłącznie w celu ich odtwarzania przez użytkowników w miejscach objętych zawartą ze ZPAV umową generalną na odtwarzanie muzyki.

ZPAV - Licencja DJ

Licencja DJ

Wychodząc naprzeciw wielokrotnie zgłaszanemu przez środowisko DJ-skie zapotrzebowaniu na umożliwienie legalnego grania na imprezach z dysku twardego komputera, bądź z pen-drive’a, ZAiKS, STOART i ZPAV wspólnie przygotowały serwis, umożliwiający zawarcie umowy z każdą z organizacji, na podstawie której możliwe będzie legalne korzystanie ze skopiowanych nagrań.
Serwis działa na zasadzie „one-stop-shop”: po zarejestrowaniu się generowana jest automatycznie jedna umowa, po której podpisaniu i dokonaniu jednej wpłaty DJ uzyskuje równocześnie zgodę na kopiowanie oryginalnych nośników muzycznych na nośnik cyfrowy typu komputer, dysk twardy, laptop, pendrive, płytę CD, itp. oraz na publiczne odtwarzanie muzyki z owych kopii bez posiadania przy sobie oryginalnych nośników ze strony wszystkich trzech uprawnionych.Value gap
Fryderyk Festiwal 2022