Tu jesteś:
Licencje i opłaty / Nadawanie

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Licencje i opłaty - Nadawanie

W rozumieniu art. 6 pkt 4 w związku z art. 101 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. nadawaniem fonogramu lub wideogramu jest jego rozpowszechnianie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy.

Na podst. art. 94 ust. 5 ww. ustawy w przypadku nadawania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramu producentowi przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia.

Nadawcy radiowi i telewizyjni są zatem zobowiązani do zawarcia ze ZPAV umowy określającej wysokość oraz warunki płatności wynagrodzenia z tytułu nadawania fonogramów i/lub wideogramów muzycznych.

Value gap
Fryderyk Festiwal 2022