Tu jesteś:
Licencje i opłaty / Radio i TV internetowe

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Licencje i opłaty - Radio i TV internetowe

Udostępnianie fonogramów i wideogramów muzycznych w internecie w formie webcastingu, nazywane potocznie radiem bądź telewizją internetową, nie jest w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ani też ustawy o radiofonii i telewizji nadawaniem. Radia i TV internetowe nie mają obowiązku uzyskania koncesji KRRiT, ale też nie korzystają z przysługujących koncesjonowanym nadawcom uprawnień.

Webcasting nagrań muzycznych wymaga zawarcia stosownej umowy obejmującej nadawanie przez użytkownika fonogramów i/lub wideogramów muzycznych, poprzez ich udostępnienie w celu pobrania za pośrednictwem sieci Internet w sposób umożliwiający odtworzenie fonogramu bez konieczności uprzedniego skopiowania go w całości do pamięci komputera odbiorcy i w sposób uniemożliwiający jego powtórne odtworzenie bez ponownego pobrania, oraz bez umożliwienia odbiorcy dokonywania wyboru udostępnianych utworów. Webcasting obejmuje zatem wyłącznie streaming fonogramów i/lub wideogramów muzycznych, z wyłączeniem wszelkich form wykorzystania nagrań na żądanie.

Value gap
Fryderyk Festiwal 2022