Tu jesteś:
Licencje i opłaty / Reemitowanie

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Licencje i opłaty - Reemitowanie

Zgodnie z definicją z art. 6 pkt 5 w związku z art. 101 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. reemitowaniem fonogramu lub wideogramu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru.

Na podst. art. 94 ust. 5 ww. ustawy w przypadku reemitowania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramu producentowi przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia. Operatorzy sieci telewizji kablowych, sieci telekomunikacyjnych i platform cyfrowych, świadczący usługi reemitowania programów radiowych i telewizyjnych, są zatem zobowiązani do zawarcia ze ZPAV umowy określającej wysokość oraz warunki płatności wynagrodzenia z tytułu reemitowania fonogramów i/lub wideogramów muzycznych.

Value gap
Fryderyk Festiwal 2022