Tu jesteś:
O nas / Kim jesteśmy

ZPAV :: Opłaty za muzykę - O nas - Kim jesteśmy

Czym jest ZPAV?

ZPAV jest jedyną działającą w Polsce organizacją zbiorowego zarządzania prawami producentów fonogramów i wideogramów muzycznych. By pełnić tę rolę, ZPAV musiał otrzymać stosowne zezwolenie Ministra Kultury – pierwsze w 1995 roku, odnowione w 1998 roku i w 2003 roku, ze względu na zmieniające się zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi pozwala użytkownikom muzyki – nadawcom, dyskotekom, restauracjom, sklepom wykorzystywać nagrania muzyczne bez konieczności kontaktowania się z poszczególnymi artystami, autorami i producentami. Wystarczy, że użytkownicy ci podpiszą stosowne umowy i wniosą opłaty na rzecz organizacji reprezentujących twórców, artystów i producentów.

Kto to jest producent?

Producent to ten, który wyprodukował fonogram/wideogram muzyczny (sfinansował, zorganizował, wydał pod swoją firmą/nazwiskiem).

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych domniemywa się, że producentem fonogramu lub wideogramu jest osoba, pod której nazwiskiem lub firmą (nazwą) fonogram został po raz pierwszy sporządzony. Nie jest to zatem podmiot, który technicznie nagranie zrealizował i zarejestrował, ale podmiot, który takie nagranie utworu zlecił i sfinansował – inaczej osoba lub firma, której przysługują pierwotne prawa do masteru, „taśmy matki”. Najczęściej producentem jest firma fonograficzna, będąca podmiotem gospodarczym, ale producentem mogą być także osoby fizyczne takiej działalności nie prowadzące, np. sam artysta wykonawca czy zespół, który własnym sumptem realizuje nagrania i z gotowym materiałem zgłasza się do wydawcy lub dystrybutora. Ważne, aby własny wkład w produkcję został udokumentowany.


Ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
Zezwolenie
Ministra Kultury

Prawa producenta:

Producentowi przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu nadawania, odtwarzania i reemisji nagrań (art. 94 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

bez zgody producenta można nadawać (np. w radiu i TV), publicznie odtwarzać (np. w sklepie, barze, dyskotece) i reemitować (np. w sieci kablowej) każde nagranie wprowadzone legalnie do obrotu, zaś uprawniony producent ma prawo domagać się stosownego wynagrodzenia za eksploatację swych nagrań, co realizowane jest za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Zainkasowane przez ZPAV środki są dzielone pomiędzy uprawnionych producentów, proporcjonalnie do zakresu wykorzystania ich repertuaru.

Producent dysponuje prawami wyłącznymi do swojego nagrania w zakresie zwielokrotnienia, wprowadzenia do obrotu, najmu i użyczania oraz publicznego udostępniania (art. 94 ust. ww. ustawy)

bez pisemnej zgody producenta nikt nie może kopiować jego nagrań, wprowadzać ich do obrotu, wypożyczać ani udostępniać (zarówno w postaci nagrania na nośniku, jak i np. w internecie). ZPAV, w zasadzie, nie pośredniczy w udzielaniu licencji na tych polach eksploatacji nagrań, co do których Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przyznała producentom wyłączne prawo do dysponowania.

Value gap
69% gości hotelowych uważa, że muzyka jest jednym z głównych czynników kreujących atmosferę hotelu (MWFY)
75% gości hotelowych lubi słuchać muzyki w lobby, barach, restauracjach i przestrzeniach ogólnodostępnych w hotelu (MWFY)
73% właścicieli sklepów z odzieżą i obuwiem jest przekonanych o pozytywnych oddziaływaniu muzyki na klientów. Obecność muzyki przyciąga do nich klientów.
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 2160 zł miesięcznie w sklepie spożywczym o dziennym utargu w granicach 1000 zł
78% kobiet odwiedzających salon urody wyżej cenni sobie dobrą muzykę niż oferowaną tam kawę, herbatę lub kolorowe czasopisma
Dobra muzyka pozwala skutecznie zrelaksować się podczas zabiegów kosmetycznych 2/3 klientom (76% kobiet, 85% klientów w wieku 20-29 lat)
20% regularnych gości salonów urody wybrałoby inny lokal gdyby nie była w nim odtwarzana muzyka
85% właścicieli klubów fitness i 90% właścicieli kręgielni i bilardów jest wręcz przekonana o promocyjnym znaczeniu muzyki w ich działalności i jej wpływie na zachowania oraz nastrój klientów
80% klientów czerpie więcej przyjemności z zajęć w klubie fitness podczas słuchania muzyki tła (MWFY)
80% klientów twierdzi, że muzyka w czsie zajęć fitness bardziej motywuje ich do ćwiczeń (MWFY)
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 5476 zł miesięcznie w restauracji o dziennym utargu w granicach 600 zł
Jeżeli zostanie wyłączona dobra muzyka to 32,6% klientów restauracji wybierze inny lokal
82% właścicieli restauracji uważa, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich lokali, jak i wydłuża ich czas pobytu w nich.
55% gości hotelowych preferuje spotkania z klientami w miejscach gzdie grana jest dobra muzyka (MWFY)
Fryderyk Festiwal 2022