Tu jesteś:
O nas / OZZ na Świecie

ZPAV :: Opłaty za muzykę - O nas - OZZ na Świecie

Muzyka jest powszechnie wykorzystywana przez przedsiębiorców na całym świecie.

W większości krajów ustawodawstwo, związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, nakłada na nich obowiązek uiszczania na rzecz lokalnych organizacji zbiorowego zarządzania opłat za publiczne odtwarzanie fonogramów i wideogramów. Dla wielu właścicieli klubów, pubów czy restauracji, ale także zakładów produkcyjnych czy usługowych, muzyka jest elementem składowym prowadzonego biznesu, a uiszczane opłaty traktowane są przez nich jako opłacalna inwestycja.

We wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej istnieją organizacje zbiorowego zarządzania, reprezentujące twórców, wykonawców i producentów oraz zajmujące się pobieraniem na ich rzecz opłat za publiczną eksploatację fonogramów i wideogramów.

Najczęściej lokalnie funkcjonują dwie organizacje – jedna chroni prawa autorów, a druga wspólnie artystów i producentów. Taki model sprawdza się w Wielkie Brytanii, Francji oraz we Włoszech.

W innych krajach, podobnie jak w Polsce, producenci oraz artyści wolą występować osobno – tak jest w Belgii, Hiszpanii czy Portugalii. Dodatkową legitymacją lokalnych OZZ reprezentujących producentów jest przynależność do International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) – Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego.

Niezależnie jednak od modelu funkcjonowania OZZ, kwestia opłat za publiczne odtwarzanie pozostaje niezmienna.


OZZ na świecie
Argentyna
CAPIF
Australia
ARIA
Austria
IFPI Austria
Belgia
SIMIM
Brazylia
ABRAMUS
Chorwacja
ZAPRAF
Czechy
Intergram
Dania
Gramex
Estonia
EFÜ
Finlandia
Gramex
Francja
SCPP
Hiszpania
AGEDI
Holandia
SENA
Irlandia
PPI
Izrael
IFPI Israel
Kanada
Re:Sound
Litwa
AGATA
Łotwa
LAIPA
Niemcy
GVL
Norwegia
GRAMO
Portugalia
Promusicae
Rumunia
UPFR
Serbia
O.F.P.S.
Słowacja
SLOVGRAM
Słowenia
Zavod IPF
Szwecja
IFPI Svenska Gruppen
Turcja
Mü-Yap
Stany Zjednoczone
SoundExchange
Wielka Brytania
PPL
Włochy
SCF
Value gap
ZPAV Muzz-on - tylko legalna muzyka