Tu jesteś:
O nas / OZZ w Polsce

ZPAV :: Opłaty za muzykę - O nas - OZZ w Polsce

OZZ, czyli organizacje zbiorowego zarządzania,

działają w Polsce na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W rozumieniu ustawy, organizacjami zbiorowego zarządzania są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanieochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy (art. 104 ust. 1).

Nadzór nad OZZ sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stowarzyszenie, aby stać się OZZ-em, powinno posiadać zezwolenie ministra na podjęcie statutowych działań przewidzianych w ustawie. Wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy wiąże się z nadaniem organizacji stosownych upoważnień oraz obowiązków.

Należą do nich przede wszystkim:

  • zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub pokrewnych,
  • udzielanie licencji na korzystanie z utworów objętych prawem autorskim i prawami pokrewnymi oraz pobieranie z tego tytułu należnych opłat (tantiemy),
  • prawo do występowania przed sądem w imieniu reprezentowanych właścicieli praw,
  • prawo żądania udostępnienia przez użytkownika praw określonych informacji i dokumentów do wglądu,
  • domniemanie zarządu, czyli brak konieczności udowadniania reprezentowania konkretnego właściciela praw,
  • prawo wnioskowania o ściganie karne podmiotów naruszających prawa autorskie lub prawa pokrewne.

OZZ w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(art. 104, 105, 106, 107, 108, 110)

W Polsce działa obecnie 15 Organizacji Zbiorowego Zarządzania, z czego sześć zajmuje się prawami pokrewnymi, w tym cztery zarządzaniem prawami związanymi z wykorzystywaniem muzyki (ZPAV, ZAiKS, STOART, SAWP) i dwie prawami twórców filmowych i telewizyjnych (SFP i ZASP):


Aby legalne korzystać z muzyki, należy mieć podpisane umowy oraz uregulowane opłaty z organizacjami zajmującymi się prawami dot. muzyki. Umowy z organizacjami twórców filmowych i telewizyjnych wymagane są w sytuacji, gdy w firmie korzysta się również z odbiorników telewizyjnych, emitujących materiał inny niż muzyczny, np. filmy/TV.

Value gap
69% gości hotelowych uważa, że muzyka jest jednym z głównych czynników kreujących atmosferę hotelu (MWFY)
75% gości hotelowych lubi słuchać muzyki w lobby, barach, restauracjach i przestrzeniach ogólnodostępnych w hotelu (MWFY)
73% właścicieli sklepów z odzieżą i obuwiem jest przekonanych o pozytywnych oddziaływaniu muzyki na klientów. Obecność muzyki przyciąga do nich klientów.
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 2160 zł miesięcznie w sklepie spożywczym o dziennym utargu w granicach 1000 zł
78% kobiet odwiedzających salon urody wyżej cenni sobie dobrą muzykę niż oferowaną tam kawę, herbatę lub kolorowe czasopisma
Dobra muzyka pozwala skutecznie zrelaksować się podczas zabiegów kosmetycznych 2/3 klientom (76% kobiet, 85% klientów w wieku 20-29 lat)
20% regularnych gości salonów urody wybrałoby inny lokal gdyby nie była w nim odtwarzana muzyka
85% właścicieli klubów fitness i 90% właścicieli kręgielni i bilardów jest wręcz przekonana o promocyjnym znaczeniu muzyki w ich działalności i jej wpływie na zachowania oraz nastrój klientów
80% klientów czerpie więcej przyjemności z zajęć w klubie fitness podczas słuchania muzyki tła (MWFY)
80% klientów twierdzi, że muzyka w czsie zajęć fitness bardziej motywuje ich do ćwiczeń (MWFY)
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 5476 zł miesięcznie w restauracji o dziennym utargu w granicach 600 zł
Jeżeli zostanie wyłączona dobra muzyka to 32,6% klientów restauracji wybierze inny lokal
82% właścicieli restauracji uważa, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich lokali, jak i wydłuża ich czas pobytu w nich.
55% gości hotelowych preferuje spotkania z klientami w miejscach gzdie grana jest dobra muzyka (MWFY)
Fryderyk Festiwal 2022