Tu jesteś:
Podpisz umowę / Wzory umów

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Podpisz umowę - Wzory umów

Wzory umów do pobrania mają jedynie charakter informacyjny. Prosimy nie wypełniać ich samodzielnie. W celu zawarcia stosownej umowy prosimy o kontakt z biurem ZPAV, które przygotuje dla Państwa tekst umowy, a w przypadku umowy na odtwarzanie – z właściwym terenowo Biurem Regionalnym ZPAV.

Value gap
Fryderyk Festiwal 2022