Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Aktualności

22 maja 2017 r.

Uwagi ZPAV do projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przedstawienie uwag do projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi ZPAV złożył w dniu 17 maja 2017 r. swoje stanowisko w tej sprawie w MKIDN.

Uwagi ZPAV do projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przedstawienie uwag do projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi ZPAV złożył w dniu 17 maja 2017 r. swoje stanowisko w tej sprawie w MKIDN. Pełna treść stanowiska ZPAV tutaj.

Value gap
ZPAV Muzz-on - tylko legalna muzyka