Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Aktualności

15 stycznia 2019 r.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 stycznia 2019 r.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymująca w mocy decyzję wyznaczającą Związek Artystów Wykonawców STOART do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie (tzw. jeden inkasent).

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 stycznia 2019 r.

W związku z tym, że w dniu 3 stycznia 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał w drugiej instancji decyzję, utrzymującą w mocy decyzję wyznaczającą Związek Artystów Wykonawców STOART do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie (tzw. jeden inkasent), chcielibyśmy pogratulować kolegom ze STOART sukcesu w prowadzonym przez cztery lata postępowaniu. Mamy nadzieję, że jego zakończenie będzie też otwarciem nowego rozdziału we współpracy pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania, z korzyścią zarówno dla reprezentowanych przez te organizacje uprawnionych, jak i klientów OZZ.

ZPAV wraz ze STOART już od pewnego czasu przygotowywał się na ten moment i jesteśmy przekonani, że rozmowy o współpracy w zakresie prowadzenia inkasa, jakie intensywnie prowadzimy, zaowocują wkrótce podjęciem tej współpracy, umożliwiając naszym wspólnym kontrahentom sprawne podpisanie - zamiast dwóch czy trzech dotychczas posiadanych umów w zakresie praw artystów wykonawców i producentów - jednej umowy z jednym inkasentem regulującej całość zobowiązań wobec posiadaczy praw pokrewnych. Jednocześnie jednak zwracamy uwagę, że decyzja Ministra dotyczy jedynie technicznych zagadnień związanych z inkasem, nie zmieniając wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zobowiązania użytkowników muzyki do zapłaty wynagrodzenia z tytułu odtwarzania na rzecz artystów wykonawców i producentów fonogramów.

W związku z tym użytkownicy korzystający w swej działalności z muzyki i posiadający dotąd odrębne umowy, są nadal zobowiązani do regulowania wynikających z nich należności - do czasu podpisania wspólnej dla całości praw pokrewnych umowy z jednym inkasentem.

Ze swojej strony możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by - we współpracy ze STOART - doprowadzić do jak najszybszego objęcia wszystkich użytkowników pojedynczymi umowami z jednym inkasentem.

Na stronach ZPAV i STOART (stoart.org.pl) będą umieszczane kolejne informacje dotyczące procedury podpisywania umowy z jednym inkasentem - prosimy o ich śledzenie!

Value gap
69% gości hotelowych uważa, że muzyka jest jednym z głównych czynników kreujących atmosferę hotelu (MWFY)
75% gości hotelowych lubi słuchać muzyki w lobby, barach, restauracjach i przestrzeniach ogólnodostępnych w hotelu (MWFY)
73% właścicieli sklepów z odzieżą i obuwiem jest przekonanych o pozytywnych oddziaływaniu muzyki na klientów. Obecność muzyki przyciąga do nich klientów.
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 2160 zł miesięcznie w sklepie spożywczym o dziennym utargu w granicach 1000 zł
78% kobiet odwiedzających salon urody wyżej cenni sobie dobrą muzykę niż oferowaną tam kawę, herbatę lub kolorowe czasopisma
Dobra muzyka pozwala skutecznie zrelaksować się podczas zabiegów kosmetycznych 2/3 klientom (76% kobiet, 85% klientów w wieku 20-29 lat)
20% regularnych gości salonów urody wybrałoby inny lokal gdyby nie była w nim odtwarzana muzyka
85% właścicieli klubów fitness i 90% właścicieli kręgielni i bilardów jest wręcz przekonana o promocyjnym znaczeniu muzyki w ich działalności i jej wpływie na zachowania oraz nastrój klientów
80% klientów czerpie więcej przyjemności z zajęć w klubie fitness podczas słuchania muzyki tła (MWFY)
80% klientów twierdzi, że muzyka w czsie zajęć fitness bardziej motywuje ich do ćwiczeń (MWFY)
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 5476 zł miesięcznie w restauracji o dziennym utargu w granicach 600 zł
Jeżeli zostanie wyłączona dobra muzyka to 32,6% klientów restauracji wybierze inny lokal
82% właścicieli restauracji uważa, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich lokali, jak i wydłuża ich czas pobytu w nich.
55% gości hotelowych preferuje spotkania z klientami w miejscach gzdie grana jest dobra muzyka (MWFY)
Fryderyk Festiwal 2022