Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Aktualności

26 czerwca 2011 r.

Coraz więcej legalnej muzyki w lokalach

Związek Producentów Audio Video prezentuje raport dotyczący przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązku uiszczania opłat za publiczne odtwarzanie muzyki w 2010 r.

W ubiegłym roku zanotowano kolejny wzrost liczby podmiotów gospodarczych, które podpisały umowy ze ZPAV-em w zakresie odtwarzania muzyki w swoich lokalach. Opłatami objętych zostało niemal 20 tys. lokali, zaś roczna wartość podpisanych umów przekroczyła 18 mln zł. Prognozy na rok 2011 mówią o kolejnym wzroście – oczekuje się podpisania umów o wartości 22 mln zł, które obejmą ponad 25 tys. punktów.

Związek Producentów Audio Video prezentuje raport dotyczący przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązku uiszczania opłat za publiczne odtwarzanie muzyki w 2010 r.

W ubiegłym roku zanotowano kolejny wzrost liczby podmiotów gospodarczych, które podpisały umowy ze ZPAV-em w zakresie odtwarzania muzyki w swoich lokalach. Opłatami objętych zostało niemal 20 tys. lokali, zaś roczna wartość podpisanych umów przekroczyła 18 mln zł. Prognozy na rok 2011 mówią o kolejnym wzroście – oczekuje się podpisania umów o wartości 22 mln zł, które obejmą ponad 25 tys. punktów.

Ilość lokali objętych umowami oraz wysokość wpływów w latach 2004-2010, prognoza na rok 2011

Działania ZPAV-u prowadzone konsekwentnie od wielu lat przynoszą określone efekty. Wśród właścicieli lokali gastronomicznych i usługowych wykorzystujących nagrania muzyczne w swojej działalności gospodarczej obserwuje się zmianę podejścia do obowiązku wnoszenia tantiem dla Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Rośnie świadomość konieczności wnoszenia opłat za korzystanie z muzyki. Bogusław Pluta, dyrektor OZZ ZPAV, na łamach najnowszego raportu IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) - Recording Industry in Numbers 2011 w artykule The World Of Performance Rights mówi:

„W 2010 r. większość przedsiębiorców akceptowała fakt, że jeśli korzysta z nagrań muzycznych, musi za to płacić. Kiedy zwracaliśmy się do ludzi 4 lata temu, pytali, kim jesteśmy? Dziś wiedzą doskonale, dlaczego się do nich zwracamy.”

Przedsiębiorcy zaczęli zdawać sobie sprawę, że muzyka jest standardowym narzędziem marketingowym i chcąc pozostawać w zgodzie z prawem, należy za nią zapłacić. Nie bez wpływu na to był też czynnik ekonomiczny; właściciele zrozumieli, że muzyka grana w lokalach wpływa na ich klientów - badania udowodniły, że do lokali z muzyką przychodzi więcej osób i dłużej w nich zostaje. Dla przykładu - ¾ klientów pubów jest gotowych płacić za piwo o 50 gr. więcej, jeśli w lokalu grana jest dobra muzyka. Muzyka przekłada się na wysokość wpływów, a więc jasnym się stało, że muzyka się po prostu opłaca.

„Traktujemy naszych klientów jako ludzi biznesu. Korzystają oni z naszych produktów, więc muszą płacić za nie godziwą cenę. W tym względzie korzystanie z muzyki nie różni się od innych działań marketingowych". – dodaje Bogusław Pluta.

Dzięki efektywnej działalności ZPAV-u środki uzyskane przez wytwórnie muzyczne i artystów z tantiem rosną z roku na roku. Należy jednak pamiętać, że pomimo systematycznego wzrostu, liczba podmiotów gospodarczych, które mają podpisane stosowne umowy ze ZPAV-em to jedynie około 25-30% rynku opłat z tytułu tantiem. Wielkość rynku praw autorskich i pokrewnych w Polsce wzrosła ale istnieją możliwości dla jego dalszego rozwoju. W innych krajach EU znacząco więcej podmiotów gospodarczych zawiera umowy ze swoimi Organizacjami Zbiorowego Zarządzania. Wnoszenie opłat za korzystanie z muzyki jest dla tamtejszych przedsiębiorców normalną praktyką. Miejmy nadzieję, że wkrótce stanie się tak i w Polsce.

Szansą na doprowadzenie do sytuacji, w której tantiemy płacą wszyscy użytkownicy muzyki, tabele stawek są przejrzyste a ilość inkasentów opłat ograniczona, jest nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która weszła w życie 21 października ub.r. Dzięki jej zapisom organizacje mogą (i są zobowiązane) przygotować wspólne, ujednolicone tabele stawek wynagrodzeń, które po zatwierdzeniu przez Komisję Prawa Autorskiego staną się obowiązującym cennikiem opłat. Jednocześnie zamiast kilku stowarzyszeń, które obecnie inkasują opłaty, ich poborem zajmą się dwie instytucje: jedna reprezentująca prawa autorskie, druga – prawa pokrewne. Należy jednak pamiętać, że nastąpi to dopiero po prawomocnym zatwierdzeniu nowych tabel stawek, a więc – realnie - nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku. Do tego czasu obowiązywać będą dotychczasowe reguły poboru tantiem.

Value gap
69% gości hotelowych uważa, że muzyka jest jednym z głównych czynników kreujących atmosferę hotelu (MWFY)
75% gości hotelowych lubi słuchać muzyki w lobby, barach, restauracjach i przestrzeniach ogólnodostępnych w hotelu (MWFY)
73% właścicieli sklepów z odzieżą i obuwiem jest przekonanych o pozytywnych oddziaływaniu muzyki na klientów. Obecność muzyki przyciąga do nich klientów.
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 2160 zł miesięcznie w sklepie spożywczym o dziennym utargu w granicach 1000 zł
78% kobiet odwiedzających salon urody wyżej cenni sobie dobrą muzykę niż oferowaną tam kawę, herbatę lub kolorowe czasopisma
Dobra muzyka pozwala skutecznie zrelaksować się podczas zabiegów kosmetycznych 2/3 klientom (76% kobiet, 85% klientów w wieku 20-29 lat)
20% regularnych gości salonów urody wybrałoby inny lokal gdyby nie była w nim odtwarzana muzyka
85% właścicieli klubów fitness i 90% właścicieli kręgielni i bilardów jest wręcz przekonana o promocyjnym znaczeniu muzyki w ich działalności i jej wpływie na zachowania oraz nastrój klientów
80% klientów czerpie więcej przyjemności z zajęć w klubie fitness podczas słuchania muzyki tła (MWFY)
80% klientów twierdzi, że muzyka w czsie zajęć fitness bardziej motywuje ich do ćwiczeń (MWFY)
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 5476 zł miesięcznie w restauracji o dziennym utargu w granicach 600 zł
Jeżeli zostanie wyłączona dobra muzyka to 32,6% klientów restauracji wybierze inny lokal
82% właścicieli restauracji uważa, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich lokali, jak i wydłuża ich czas pobytu w nich.
55% gości hotelowych preferuje spotkania z klientami w miejscach gzdie grana jest dobra muzyka (MWFY)
Fryderyk Festiwal 2022