Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Aktualności

17 maja 2011 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), a OZZ

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 64, poz. 332), wynagrodzenia przysługujące producentom fonogramów i wideogramów muzycznych, wynikające z umów zawartych przez użytkowników ze ZPAV, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki podstawowej 23%.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), a OZZ

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 64, poz. 332), wynagrodzenia przysługujące producentom fonogramów i wideogramów muzycznych, wynikające z umów zawartych przez użytkowników ze ZPAV, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki podstawowej 23%.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że do kwoty wynagrodzenia należnego z tytułu wykorzystania fonogramów i wideogramów muzycznych po dniu 1 kwietnia 2011 r. na podstawie wcześniej zawartej umowy, ZPAV zobowiązany jest doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości 23%. Informacje dotyczące zasad otrzymywania faktur VAT kontrahenci ZPAV otrzymają w indywidualnej korespondencji. W przypadku zmiany danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury, prosimy o ich niezwłoczną aktualizację. Jednocześnie informujemy, iż nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia użytkownika z obowiązku zapłaty stosownego wynagrodzenia.

We wszelkich kwestiach związanych z podatkiem VAT od wynagrodzeń należnych z tytułu wykorzystania fonogramów i wideogramów muzycznych na podstawie umów zawartych ze ZPAV prosimy kierować pytania na adres e-mail: windykacja@zpav.pl .

Związek Producentów Audio-Video ZPAV

Value gap
69% gości hotelowych uważa, że muzyka jest jednym z głównych czynników kreujących atmosferę hotelu (MWFY)
75% gości hotelowych lubi słuchać muzyki w lobby, barach, restauracjach i przestrzeniach ogólnodostępnych w hotelu (MWFY)
73% właścicieli sklepów z odzieżą i obuwiem jest przekonanych o pozytywnych oddziaływaniu muzyki na klientów. Obecność muzyki przyciąga do nich klientów.
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 2160 zł miesięcznie w sklepie spożywczym o dziennym utargu w granicach 1000 zł
78% kobiet odwiedzających salon urody wyżej cenni sobie dobrą muzykę niż oferowaną tam kawę, herbatę lub kolorowe czasopisma
Dobra muzyka pozwala skutecznie zrelaksować się podczas zabiegów kosmetycznych 2/3 klientom (76% kobiet, 85% klientów w wieku 20-29 lat)
20% regularnych gości salonów urody wybrałoby inny lokal gdyby nie była w nim odtwarzana muzyka
85% właścicieli klubów fitness i 90% właścicieli kręgielni i bilardów jest wręcz przekonana o promocyjnym znaczeniu muzyki w ich działalności i jej wpływie na zachowania oraz nastrój klientów
80% klientów czerpie więcej przyjemności z zajęć w klubie fitness podczas słuchania muzyki tła (MWFY)
80% klientów twierdzi, że muzyka w czsie zajęć fitness bardziej motywuje ich do ćwiczeń (MWFY)
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 5476 zł miesięcznie w restauracji o dziennym utargu w granicach 600 zł
Jeżeli zostanie wyłączona dobra muzyka to 32,6% klientów restauracji wybierze inny lokal
82% właścicieli restauracji uważa, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich lokali, jak i wydłuża ich czas pobytu w nich.
55% gości hotelowych preferuje spotkania z klientami w miejscach gzdie grana jest dobra muzyka (MWFY)
Fryderyk Festiwal 2022