Tu jesteś:
Muzyka w biznesie / Dowiedz się więcej

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Muzyka w biznesie - Dowiedz się więcej


KODY ISRC

ISRC to Międzynarodowy Standardowy Kod Nagrań, który umożliwia identyfikację nagrań dźwiękowych i muzycznych nagrań wideo oraz właściciela praw do nagrań. Identyfikuje on poszczególne nagrania (fonogramy i wideogramy) – utwory muzyczne, a nie nośniki, na których nagrania te się znajdują, czyli np. płyty CD. Każdej wersji nagrania jest przypisany własny, niepowtarzalny kod ISRC.

Kody ISRC zostały opracowane z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Przemysłu Muzycznego (IFPI) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej producentów fonograficznych z siedzibą w Londynie, przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Obecna wersja ISRC znana jest jako Norma Międzynarodowa ISO 3901: 2001. W 1988 r. IFPI zaleciła organizacjom członkowskim wprowadzenie systemu ISRC jako międzynarodowego środka identyfikacji nagrań dźwiękowych i krótkich form muzycznych wideo.

System ISRC został opracowany w celu ułatwienia wymiany informacji o właścicielach praw do poszczególnych nagrań, o wykorzystaniu nagrań, a także w celu uproszczenia zarządzania tymi prawami. Dzięki identyfikacji wszystkich wyemitowanych nagrań dźwiękowych i muzycznych nagrań wideo, bez względu na format ich emisji, możliwe jest śledzenie tych nagrań w muzycznym łańcuchu produkcji, dystrybucji i emisji.

Potencjalni użytkownicy nagrań dźwiękowych i muzycznych nagrań wideo będą mogli w przyszłości o wiele łatwiej uzyskać informacje o aktualnych właścicielach praw do poszczególnych nagrań, ponieważ informacje te znajdą się wraz z kodem ISRC w repertuarowych bazach danych.

Każdy twórca nagrań ma możliwość uzyskania kodu ISRC bez względu na jego członkostwo czy współpracę ze stowarzyszeniami przemysłu muzycznego lub innymi organizacjami.

ISRC jest alfanumeryczny, zawiera cyfry (cyfry arabskie 0-9) i 26 liter alfabetu łacińskiego. Składa się z dwunastu znaków oznaczających kraj (2 znaki), instytucję rejestrującą (3 znaki), rok odniesienia (2 cyfry) i oznaczenie (5 cyfr). Dla prezentacji wizualnej kod ISRC jest podzielony na cztery elementy oddzielone myślnikami i poprzedzają go litery ‘ISRC’. Elementy te pojawiają się w następującym porządku:

Zarządzaniem międzynarodowym systemem ISRC zajmuje się Międzynarodowa Agencja ISRC (IFPI Secretariat), w Polsce zarządzaniem Kodami ISRC zajmuję się Związek Producentów Audio Video.

Agnieszka Kowalik

Value gap
69% gości hotelowych uważa, że muzyka jest jednym z głównych czynników kreujących atmosferę hotelu (MWFY)
75% gości hotelowych lubi słuchać muzyki w lobby, barach, restauracjach i przestrzeniach ogólnodostępnych w hotelu (MWFY)
73% właścicieli sklepów z odzieżą i obuwiem jest przekonanych o pozytywnych oddziaływaniu muzyki na klientów. Obecność muzyki przyciąga do nich klientów.
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 2160 zł miesięcznie w sklepie spożywczym o dziennym utargu w granicach 1000 zł
78% kobiet odwiedzających salon urody wyżej cenni sobie dobrą muzykę niż oferowaną tam kawę, herbatę lub kolorowe czasopisma
Dobra muzyka pozwala skutecznie zrelaksować się podczas zabiegów kosmetycznych 2/3 klientom (76% kobiet, 85% klientów w wieku 20-29 lat)
20% regularnych gości salonów urody wybrałoby inny lokal gdyby nie była w nim odtwarzana muzyka
85% właścicieli klubów fitness i 90% właścicieli kręgielni i bilardów jest wręcz przekonana o promocyjnym znaczeniu muzyki w ich działalności i jej wpływie na zachowania oraz nastrój klientów
80% klientów czerpie więcej przyjemności z zajęć w klubie fitness podczas słuchania muzyki tła (MWFY)
80% klientów twierdzi, że muzyka w czsie zajęć fitness bardziej motywuje ich do ćwiczeń (MWFY)
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 5476 zł miesięcznie w restauracji o dziennym utargu w granicach 600 zł
Jeżeli zostanie wyłączona dobra muzyka to 32,6% klientów restauracji wybierze inny lokal
82% właścicieli restauracji uważa, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich lokali, jak i wydłuża ich czas pobytu w nich.
55% gości hotelowych preferuje spotkania z klientami w miejscach gzdie grana jest dobra muzyka (MWFY)
Fryderyk Festiwal 2022