Tu jesteś:
Podpisz umowę / Wysokość opłat

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Podpisz umowę - Wysokość opłat

Wysokość opłat w poszczególnych kategoriach obejmuje korzystanie z fonogramów i wideogramów muzycznych podlegających ochronie na mocy ustawodawstwa polskiego oraz ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych.

Przedstawione stawki nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) oraz podlegają waloryzacji w okresach rocznych liczonych na dzień 1 stycznia każdego roku.

Value gap
Fryderyk Festiwal 2022