Tu jesteś:
Podpisz umowę / Wysokość opłat / Reemitowanie

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Podpisz umowę - Wysokość opłat - Reemitowanie

Tabela stawek wynagrodzeń z tytułu odtwarzania fonogramów i wideogramów muzycznych

Tabele niniejsze obejmują korzystanie z fonogramów i wideogramów muzycznych podlegających ochronie na mocy ustawodawstwa polskiego oraz ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień zatwierdzenia tabel.

(...)


III. Wynagrodzenia z tytułu reemisji fonogramów i wideogramów muzycznych w sieciach kablowych

Value gap
Fryderyk Festiwal 2022