Tu jesteś:
Newsletter

18.12.2014
Powrót do newslettera

Sektor kulturalny tworzy nowe miejsca pracy

Sektor kulturalny tworzy nowe miejsca pracy

Na zlecenie GESAC, czyli Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów, firma EY (Ernst & Young) przygotowała raport dotyczący branży kultury i branży kreatywnej w Unii Europejskiej. Badania wykazały decydujący wkład sektora kultury oraz sektora kreatywnego w gospodarkę europejską. Jego wartość wynosi 535,9 mld euro i zapewnia 7 milionów miejsc pracy, z których 19,1% zajmują osoby poniżej 30 roku życia. Jak wynika z raportu sektor kulturalny był trzecim największym pracodawcą w Unii Europejskiej, zaraz po gastronomii i budownictwie.

W roku 2012, ponad 7 milionów Europejczyków było zatrudnionych bezpośrednio w branży kulturalnej i kreatywnej, ponad dwa razy więcej niż w branży motoryzacyjnej. Największą liczbę osób zatrudnia sektor koncertów i festiwali (performing arts) – 1 234 500 mln osób, następnie sektor sztuk wizualnych (visual arts) – 1 231 500, a trzecim co do wielkości jest sektor tworzenia muzyki zatrudniający 1 168 000 mln ludzi. Aż 19% pracujących to osoby młode w wieku 15-29, przy czym biorąc pod uwagę całą gospodarkę UE osoby poniżej 30 roku życia stanowią tylko 18,6% zatrudnionych i jest to grupa z największym odsetkiem bezrobotnych.

Proces tworzenia muzyki angażuje sieć wykwalifikowanych ludzi, zaczynając od kompozytorów poprzez autorów tekstów, inżynierów dźwięki, producentów nagrań, muzyków, wydawców, grafików, menadżerów, a na prawnikach, księgowych i specjalistach IT kończąc. Istnieje niewiele szkół oferujących rzetelną edukację z zakresu przemysłu muzycznego. Dlatego w tej gałęzi jest tendencja do uczenia ich na własną rękę co sprawia, że średnia wieku pracowników jest zdecydowanie niższa niż w innych branżach – powiedział Michael Lambot, współzałożyciel belgijskiej wytwórni płytowej [PIAS]

Łącznie, wszystkie segmenty branży związanej z kulturą w Unii Europejskiej, generują roczny przychód wysokości 535,9 mld euro. Najwięcej – sztuki wizualne (127,6 mld euro), reklama (93 mld euro) i telewizja (90 mld euro).

EY w swoim raporcie podkreśla ogromną siłę Unii Europejskiej. Przykładowo, 7 na 10 najważniejszych muzeów światowych znajduje się w UE. Podobnie jest w przypadku festiwali muzycznych – połowa najważniejszych odbywa się na terenie Unii. Zalicza się do tego również polski Woodstock, przy organizacji którego pracuje około 5 tys. osób.

Europa jest źródłem wielu międzynarodowych liderów w przemyśle kreatywnym […]. W branży muzycznej – Universal, telewizja – Endemol czy Hachette Book Group, który jest liderem wśród wydawnictw książkowych. Europa jest miejscem, w którym są kreowane i testowane innowacyjne rozwiązania biznesowe jak np. szwedzki Spotify czy francuski Deezer, czytamy w raporcie.

To pierwszy raz, kiedy tak obszernie zanalizowano ten segment gospodarki europejskiej. Jean-Noël Tronc, były szef francuskiego Orange, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, powiedział: To badanie uświadamia, że gospodarka kreatywna jest jedną z największych sił w UE.

Jeżeli chodzi o europejski przemysł muzyczny, autorzy badania uznają, że jego główną siłą napędową jest różnorodność i inwestowanie w lokalnych wykonawców. Sprzedaż płyt lokalnych artystów w niektórych krajach w roku 2013 sięgnęła 90% udziału w rynku – tak jest w Hiszpanii czy Szwecji. Ponadto, lokalni artyści są wartością eksportową. Rynek francuski jest trzecim co do wielkości, po USA i Wielkiej Brytanii, eksporterem muzyki na świecie.

Jak wynika z raportu, ważną rolę pełnią również organizacje zarządzające prawami autorskimi i pokrewnymi. Łączna suma tantiemów, które zostały redystrybuowane do artystów, twórców, wydawców etc. to 4,3 mld euro w skali roku.

To co sprawia, że sektor muzyczny jest jednym z kluczowych pracodawców w branży kulturalnej i kreatywnej, to tysiące firm fonograficznych, które inwestują w nowych artystów, produkując przy tym tysiące nowych wydań rokrocznie. Ogromna ilość małych i średnich przedsiębiorstw jest źródłem różnorodności w muzyce. Poza tym, w Europie znajdują się cztery największe rynki muzyczne świata – Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania oraz siedziby najważniejszych firm muzycznych takich jak Universal czy Spotify.


Pełen raport znajduje się na stronie creatingeurope.eu


Źródło: creatingeurope.eu, wyborcza.biz