ZPAV :: Opłaty za muzykę - Strona główna

Informacja dla kontrahentów ZPAV

W związku z napływającymi informacjami od Użytkowników o przypadkach żądania przez STOART kopii umowy generalnej z tytułu publicznego odtwarzania zawartej pomiędzy Użytkownikami a ZPAV informujemy, że żądania te są bezprawne i mogą godzić w interesy stron tych umów. Przypominamy także, iż zgodnie z zapisem paragrafu 9 umowy generalnej treść umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i jakiekolwiek jej ujawnienie, przekazanie bez pisemnej zgody drugiej strony jest niedozwolone. W przypadku pojawienia się takich żądań ze strony STOART bądź innych podmiotów prosimy o kontakt z biurem ZPAV w celu podjęcia stosownej interwencji.
Przeczytaj więcej
ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk
ZPAV Muzz-on - tylko legalna muzyka